A21 Flavour Studio

Helsingin Teurastamon alueella toimiva Flavour Studio toimii Hella Foodin yhteistyökumppanina. Flavour Studio tarjoaa huippuopetuskeittiön kurssia varten.

pop-up ravintola

Kurssi huipentuu päivään, jossa nuoret perustavat oman ravintolan. Hella Food antaa nuorille riittävät tiedot ja taidot tallaisen ravintolan perustamiseen. Päivien suunnitteluvastuu on nuorilla, jota kautta he saavat ruoanlaiton lisäksi kokemusta tilavarauksista, järjestelyistä, budjetoinnista ja kokonaisvaltaisesta suunnittelusta.

 

facebook / instagram

Hella Food projektin ympärille perustetaan suljettu Facebookryhmä, joka toimii yhteydenpitokanavana nuorille. Ryhmän kautta annetaan tietoa nuorille kurssipäivien välissä ja he voivat esittää siellä heitä askarruttavia kysymyksiä. Hella Food korostaa yhdessäolon tärkeyttä “kotitehtävien” kautta, yhdistämällä perheitä yhteen sillä periaatteella, että nuoret valmistavat kurssilla opittuja ruokia perheelleen tai ystävilleen. Tehtävien palautus toteutetaan Instagramissa ruokakuvina